Josef Weigl, advokát

Zaměření:
náhrady škod na zdraví
rodinné právo
trestní právo
právo dopravních přestupků
právní vztahy k věcem nemovitým

Vzdělání:
Mgr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy
JUDr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Právní praxe:
2006 exekutorský koncipient
2006-2010 advokátní koncipient
2010-dosud samostatný advokát

Jazyková vybavenost:
angličtina, němčina (obojí pasivní znalost)

=