Veronika Weigl, advokátka, zapsaná mediátorka a insolvenční správkyně

Zaměření:
právo obchodních společností
smluvní právo
právní vztahy k věcem nemovitým
zastupování v soudním, rozhodčím a správním řízení
rodinné právo
insolvenční právo

Vzdělání:
Mgr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy
JUDr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Bc. politologie a mezinárodních vztahů Fakulta sociálních studií Univerzity Karlovy
Cardiff University Diploma in Legal Studies

Právní praxe:
2005 - 2006 právní ředitel COLAS CZ, a.s. (silniční stavitelství)
2006 - 2008 advokátní koncipient
2008 - dosud samostatný advokát
2010 - dosud insolvenční správce
2022 - dosud zapsaný mediátor

Jazyková vybavenost:
angličtina, francouzština (Diplôme approfondi de Langue Française C1)

Stáže:
2007 - Stáž pořádaná pařížskou advokátní komorou zaměřená na základy francouzského práva, součástí krátkodobá praxe v advokátní kanceláři v Paříži

 

=