Zastupování v soudním, rozhodčím a správním řízení

Rádi prosadíme Vaše nároky před soudem, rozhodčím anebo správním orgánem ve všech výše uvedených oblastech, na které se zaměřujeme. Naše klienty zastupujeme zejména v nejrůznějších občanskoprávních řízeních, v insolvenčním řízení, ve vykonávacím a exekučním řízení, v trestním řízení, v přestupkovém řízení a v řízení vedeném živnostenským či katastrálním úřadem. Naše právní pomoc zahrnuje jak získávání příslušných povolení či oprávnění a plnění oznamovacích a jiných povinností, tak právní zastoupení v řízení o uložení sankcí.

Pokud je tato oblast tou, ve které hledáte právní pomoc, prosím neváhejte nás kontaktovat.

=