Provozujeme bezplatnou právní poradnu


 

Poskytujeme bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného práva, insolvenčního práva, právních vztahů k věcem nemovitým, trestního práva, smluvního práva a práva obchodních společností.

Vaše dotazy zasílejte na e-mail  lawyers-cz.com. Do dotazu prosím pro rychlejší vyřízení věci uveďte i Vaše telefonní číslo.

Bezplatné právní poradenství poskytujeme pouze v rámci aktuálně volné pracovní kapacity, není na ně právní nárok. Pokud Vás nekontaktujeme e-mailem nebo telefonicky do následujícího pracovního dne od obdržení Vašeho dotazu, znamená to, že bohužel nemáme volnou kapacitu se mu v rámci bezplatné právní poradny věnovat. Proto prosím v takovém případě vyhledejte právní pomoc u jiného advokáta.

Dotazům se v rámci naší bezplatné právní poradny z kapacitních důvodů můžeme věnovat přibližně patnáct až dvacet minut, přičemž žadateli o bezplatné právní poradenství je pouze stručně doporučen další postup v jeho záležitosti, nejedná se o bezplatné právní zastoupení ani bezplatnou přípravu či kontrolu nebo revizi právních dokumentů.


 

 


 

 

 

Kontaktujte nás:
E: lawyers@lawyers-cz.com
=